Nahoru

Úřední deska

Záměr prodeje části pozeku parc.č. 8528 a 8530 k.ú. Drnholec.
Záměr sjednat pacht - parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
Informace o zveřejnění rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2018 a Střednědobého výhledu městyse Drnholec na roky 2019-2020
Výběrové řízení BBV/3/2018
Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2018
Informace o zveřejnění DSO ČSP Mikulov
Zásady pro hospodaření městyse Drnholec v období rozpočtového provizoria v roce 2018
Informace o zveřejnění rozpočtových opatření Městyse Drnholec
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
Rozhodnutí hejtmana - zvýšené nebezpečí požáru
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti
Uzemní rozhodnutí - páteřní optická trasa Nový Přerov - Jevišovka
Oznámení o zamýšleném převodu
Informace o zveřejnění závěrečného účtu městyse Drnholec za rok 2016
 
 
Powered by Phoca Download