Ochrana osobních údajů

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo (rodné číslo), lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (IP adresa) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Městys Drnholec jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je právním předpisem Evropské unie, který je přímo použitelný ve všech jejích členských státech a vztahuje se na zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v EU bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v EU či mimo ni. Někdy se obecné nařízení o ochraně osobních údajů označuje zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace naleznete například na WEBu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů je dostupný i z následujícího odkazu.

 

Kontaktní údaje městyse jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: městys Drnholec, Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, Drnholec 691 83

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 519 210 (spojovatelka)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Úřad městyse Drnholec, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Kostelní 368, Drnholec 691 83

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 520 971 (pouze v pracovní dny, jen v případě přítomnosti pověřence)