INFORMACE

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

 • Městys Drnholec

2. Důvod a způsob založení

 • Městys Drnholec vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 • Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

 • Organizace zřizované městysem - příspěvkové organizace
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRNHOLEC
 • Organizační složky
  • JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní a poštovní adresa
  • oficiální

  Městys Drnholec
  Kostelní 368
  691 83 Drnholec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální

  Městys Drnholec
  Kostelní 368
  691 83 Drnholec

 • 4.3 Hodiny pro veřejnost
  • Pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  • pevná linka: +420 519 519 210
 • 4.5 Čísla faxu
  • Není
 • 4.6 Adresa internetové stránky
 • 4.7 Adresa e-podatelny
  • podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 4.8 Další elektronické adresy
  • starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 3225651/0100

6. IČ

 • 00283142

7. DIČ

 • CZ00283142

8. Poskytování informací

Zveřejněné dokumenty

 9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, petice a další podání lze učinit:

 • poštou na adresu Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, Drnholec 691 83
 • osobně na podatelně úřadu městyse nebo u příslušného pracovníka v pracovní době
 • elektronicky opatřené elektronickým podpisem nebo prostřednictvím systému datových schránek do datové schránky městyse gw9dek2

10. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí ve správním řízení: Opravné prostředky se podávají prostřednictvím odboru, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů městyse: Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady městyse, zastupitelstva městyse učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny úřadu městyse, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření rady městyse nebo zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu.Proti ostatním úkonům orgánů městyse opravné prostředky nejsou.

  
11. Formuláře a žádosti

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 13. Předpisy

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

 

Další odkazy

Informace městyse jsou dostupné prostřednictvím obchodního rejstříku 
Informace městyse jsou dostupné prostřednictvím evidence katastru nemovitostí