Soukromý prodejce bude v úterý 10.4.2018  od 10.00   - 10.30  hod. prodávat na parkovišti - ulice Brněnská
brambory z Vysočiny  cena 8,90 Kč za kilo, dále kysané zelí, papriky, starý a nový česnek, maďarské čalamlády, vajíčka
jedno plato za 60,- Kč, a další zboží.

Hostinec U Ondrů v Drnholci přijme do stálého pracovního poměru číšníka nebo servírku. Informace na provozovně
nebo na tel. čísle:  608 97 71 39.

Paní doktorka Hortvíková z Novosedel oznamuje, že v úterý 10.4.2018 nebude ordinovat, z důvodu čerpání dovolené.