Úřad městyse Drnholec informuje o konání 15. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec,a to ve čtvrtek 7.12.2017,
od 18.00 hodin, v zasedací místnosti úřadu. Program: zpráva o činnosti Rady, rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium 2018,
odměny členů zastupitelstva, a majetkové záležitosti.

Městys Drnholec a sousedé vás zvou v sobotu 9.12.2017 na Desátý vánoční jarmark v Drnholci. Zahájení je v 9.00  hodin u kulturního
domu ukázkou a ochutnávkou domácí zabíjačky. Na jarmarku budou stánky se zajimavým zbožím, svařené víno a horké nápoje.
V 10.00  hodin vystoupí děti ze základní školy Drnholec a soubory Jarabáček a Dunájek s ukázkou vánočního pásma. Těší se na vás
řezníci a pořadatelé.

Hostinec u Ondrů v Drnholci vás zve na Zvěřinové speciality, které se budou konat ve dnech  7.12., 8.12. a  9.12.2017.

Sklep Ovoce a zeleniny u Karla v Novosedlech zahájili prodej vánočních stromků : Smrk a jedle, cena od 250  -  600  Kč.
Dále nabízí široký sortiment ovoce a zeleniny, a čerstvá vejce kus za 3,50  Kč, otevřeno:   úterý  - sobota  od 9.00  do  16.00  hodin,
telefon: 608 602 190