Sbor dobrovolných hasičů Drnholec svolává na pátek 31.3.2017  členskou schůzi. Začátek je ve 20.00  hod.  na Hasičské zbrojnici.
Účast nutná.

Našel svazek klíčů na Náměstí, k vyzvednutí jsou na podatelně úřadu.

Členové ČSZ v Drnholci oznamují všem vinařům, kteří se chtějí zúčastnit se svými vzorky na letošné výstavě vína, že započal výdej 
lahví. Výdej lahví a příjem vzorků probíhá denně od čtvrtka 30. března  do čtvrtka  6. dubna od 18.00  do  20.00 hod. V neděli 
2. dubna 2017 od 10.00  do 12.00  hod. Výdej a příjem vzorků je v Kulturním době, vchod z boku. Dále tímto zveme všechny vinaře na 
degustaci vín, která proběhne v neděli dne 9. dubna 2017  v 9.00  hod. v sále kulturního domu.