CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Co poskytuje Czech POINT

Kde a kdy lze Pracoviště CzechPoint navštívit:

 • Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368
 • ve dnech pondělí a středa 7:00-11:30 a 12:00-17:00
 • Věra Blahová - tel. 519 519 210

Ceník:

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů

cena za 1. stranu 100,- Kč cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

 • Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

cena za 1. stranu a další i započatou stranu 30,- Kč

 • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

cena 200,- Kč

 • Žádost o zřízení datové schránky - bezplatně
 • Zneplatnění přístupových údajů - bezplatně

Jaké doklady mají žadatelé doložit:

Obchodní rejstřík IČ obchodní organizace
Živnostenský rejstřík IČ obchodní organizace
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a parcelní číslo příp. číslo popisné
Registr živnostenského podnikání – pro fyzické a právnické osoby Číslo tiketu, které klient získá vyplněním elektronického formuláře na portálu Hospodářské komory
Informační systém odpadového hospodářství IČ provozovatele, platný doklad totožnosti žadatele, plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH
Informační systém o veřejných zakázkách IČ organizace
Centrální registr řidičů Platný doklad totožnosti (OP, CP) a musí být přiděleno rodné číslo. Cizinci musí mít trvalé bydliště v ČR. Zmocněnci ověřenou plnou moc.
Rejstřík trestů Platný doklad totožnosti žadatele. Cizinci musí mít povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
V zastoupení, musí být doloženo úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc) a totožnost.
Podání žádosti o zřízení datové schránky Platný doklad totožnosti žadatele.

 

Další nejbližší pracoviště CzechPoint - Městský úřad Hrušovany n.Jev , Česká pošta Hrušovany n.Jev., Česká pošta Hrabětice, Městský úřad Mikulov, Česká pošta Mikulov.