Přerušení dodávek energie v době od 17.5.2018 do 29.5.2018 - týká se převážné části městyse. 

...

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 11.02.2020 v době od 7:45 do

...

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních

...