Z důvodu poruchy na hlavním vodovodním přivaděči nepoteče v celé obci do cca 18 hod. voda.

...

Přerušení dodávek energie v době od 17.5.2018 do 29.5.2018 - týká se převážné části městyse. 

...