Řešení životních situací

Nájem (pacht) pozemku ve vlastnictví městyse Drnholec

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žadatel (žadatelé), případně zástupce na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:
Podání vyplněné žádosti, v případě žádosti o pronájem části pozemku vyznačení předmětné části v kopii katastrální mapy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368 691 83
pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00

Lenka Viceníková
+420 519 520 971

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
- vyplněnou žádost

Formuláře ke stažení:

Správní a jiné poplatky:
Správnímu poplatku nepodléhá.

Lhůty pro vyřízení:
Závisí na projednání v orgánech městyse.

Další účastníci (dotčení) postupu:
Nejsou

 

Za správnost odpovídá: Viceníková Lenka
Právní stav k 15.7.2016