Zápis narození nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně 


Informace k zápisu narození do Zvláštní matriky v Brně a vydání rodného listu pro použití v ČR – narození v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
* fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR
* rodič (státní občan ČR) dítěte narozeného v cizině
* občan ČR, který se narodil v cizině

Podmínky a postup řešení:
Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká, byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice, nebo u krajského úřadu před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o narození.

Více informací a formuláře ke stažení: Zvláštní matrika