Zápis manželství uzavřeného v cizině do zvláštní matriky v Brně


Informace k zápisu manželství do zvláštní matriky v Brně a vystavení oddacího listu pro použití v ČR – uzavření manželství v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká.

Podmínky a postup řešení:
Podmínkou pro zápis do zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká, byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice, nebo u krajského úřadu před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o uzavření manželství.

Více informací a formuláře ke stažení:  Zvláštní matrika