Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů


K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:
V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením dítěte na kterýkoliv matriční úřad k zápisu o určení otcovství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadě.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 
* Úřad městyse Drnholec, matrika, Kostelní 368
* pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
* Martina Surovcová
* 519 519 210

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:
* platné občanské průkazy
* těhotenský průkaz matky
* rozvedená matka: pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů
* ovdovělá matka: úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)
* rodný list společného dítěte
 
Formuláře:
Nejsou. Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje matrikářka.

Správní a jiné poplatky:
Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení:
Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje bezodkladně. ( čas pro vyřízení cca 20min.)

Za správnost odpovídá: Urbanová Martina

Právní stav ke dni 6.8.2016