ZASTUPITELSTVO OBCE

Členové zastupitelstva 

Jan Ivičič  starosta DRNHOLEC 2014
Ing. Bronislav Kocman  místostarosta DRNHOLEC 2014
RNDr. Jana Kalandrová členka rady DRNHOLEC 2014
Karel Bejdák člen rady DRNHOLEC 2014
Bc. Pavla Seveldová členka rady NEZÁVISLÍ
Ing. Michaela Čápková předsedkyně kontrolního výboru  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Dana Štyksová  předsedkyně finančního výboru  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Ing. Josef Dřevojánek  člen kontrolního výboru KSČM
Ing. Libor Růžička člen kontrolního výboru DRNHOLEC 2014
Petra Konečná  zastupitel DRNHOLEC 2014
Stanislav Konečný zastupitel DRNHOLEC 2014
Jiří Malík zastupitel NEZÁVISLÍ
Pavla Suchyňová  zastupitel DRNHOLEC 2014
Bc. Andrea Španielová zastupitel DRNHOLEC 2014
Radim Kalianko  zastupitel DRNHOLEC 2014