ZASTUPITELSTVO OBCE

 

Členové zastupitelstva 

Jan Ivičič  starosta Pro Drnholec 2018
Ing. Bronislav Kocman  místostarosta Pro Drnholec 2018
Dana Božeková členka rady STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Dagmar Peřinová   členka rady Pro Drnholec 2018
Ing. Libor Růžička člen rady Pro Drnholec 2018
Bc. Petr Ševčík  předseda kontrolního výboru  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Ing. Kamil Lerch   předseda finančního výboru  Pro Drnholec 2018
Ing. Michaela Čápková členka kontrolního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Karel Bejdák  člen kontrolního výboru Pro Drnholec 2018
Pavel Malík  člen finančního výboru  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Petra Konečná členka finančního výboru  Pro Drnholec 2018
Mgr. BcA. Vendula Pucharová Kramářová  zastupitel STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vojtěch Šebesta   zastupitel Pro Drnholec 2018
Bc. Andrea Španielová zastupitel Pro Drnholec 2018
Jakub Ševčík zastupitel Pro Drnholec 2018