Výbory zastupitelstva obce:

Finanční výbor

  • předseda: Ing. Kamil Lerch
  • členové: Pavel Malík, Petra Konečná

Kontrolní výbor

  • předseda: Bc. Petr Ševčík
  • členové: Ing. Michaela Čápková, Karel Bejdák 

Komise rady obce:

Redakční rada Drnholeckého občasníku

  • šéfredaktor: Ing. Bronislav Kocman
  • redaktoři: Jan Ivičič, RNDr. Jana Kalandrová, Bc. Andrea Španielová, Karel Kratochvíl, Mgr. Dagmar Peřinová, Dalibor Huťka

Sbor pro občanské záležitosti

  • předsedkyně: Petra Konečná
  • členky: Ing. Božena Rucká, RNDr. Jana Kalandrová, Olga Schabatková, Mgr. Soňa Zabloudilová