Výbory zastupitelstva obce:

Finanční výbor

  • předseda: Josef Štyks
  • členové: Petra Konečná, Nikola Kovářová

Kontrolní výbor

  • předseda: Bc. Petr Ševčík
  • členové: Mgr. Soňa Zabloudilová, Mgr. Hynek Opluštil 

Výbor pro udržitelný rozvoj a investice

  • předseda: Pavel Malík
  • členové: Ing. Lukáš Vavřina, Mgr. Hynek Opluštil, Ing. Bronislav Kocman, Mgr. Dagmar Peřinová  

Komise rady obce:

Redakční rada Drnholeckého občasníku

  • šéfredaktor: Ing. Michaela Čápková 
  • redaktoři: RNDr. Jana Kalandrová, Bc. Andrea Španielová, Karel Kratochvíl, Ing. Libor Růžička, Mgr. Soňa Zabloudilová

Komise pro občanské záležitosti

  • předsedkyně: Petra Konečná
  • členky: RNDr. Jana Kalandrová, Olga Schabatková, Mgr. Soňa Zabloudilová, Ševčíková Pavlína