Vlastní osvobození Drnholce sovětskými vojsky spadá do závěrečné etapy osvobozovacích bojů na území Československa.

Po úspěšné bratislavsko - brněnské operaci, kdy byla osvobozena většina obcí východně od Drnholce a na pravém břehu řeky Dyje ( s vyjímkou Novosedel a Nového Přerova ) již 22. a 23. dubna 1945 se ustupující fašistická armáda postavila se zbytky svých jednotek k poslednímu a v podstatě zbytečnému obrannému boji.

20. dubna 1945 sdělilo divizní velitelství německé armády okresnímu štábu NSDAP, v jehož čele stál bývalý drnholecký starosta Anton Sogl, že fronta bude ztažena od Břeclavi až k Mikulovu a území bude vyklizeno bez boje. Štáb NSDAP se přemístil z Mikulova do Drnholce, kde se však dlouho nezdržel. Z věží kostela pozorovali nacisté pohyb fronty a zaznamenali, jak do Nového Přerova vnikla pancéřová jednotka Sovětské armády, proto se štáb přesunul do Litobratřic, kde zůstal až do 6. května.


Hitlerovci se všemožně snažili využít všech vhodných přírodních překážek pro zastavení nebo aspoň zpomalení postupu sovětských vojsk. Vybudovali rozsáhlá obranná opatření na přístupech řeky. Hladinu již rozvodněné Dyje nepřítel zvyšoval vypouštěním vody z Vranovské přehrady. Slepá ramena i zaplavené bažiny tvořily velké překážky a ztěžovaly průchod postupujícím sovětským jednotkám, především tankovým. Postup sovětské armády byl ztěžován též destrukcí komunikací a zřizováním minových polí v prostoru mezi Drnholcem a Pasohlávkami. Při pronásledování ustupujícího nepřítele překročila 375. divize 23. dubna 1945 svým pravým křídlem Dyji a zmocnila se Mušova, levým křídlem osvobodila Brod nad Dyjí a k večeru zaujala čáru na severním okraji Mušova a severozápadní části Brodu.
Situaci v období 23.4. - 7.5.1945 vystihují vzpomínky sovětského spisovatele Petra Klimenka, přímého účastníka osvobozovacích bojů na Jižní Moravě: "Nedaleko Mikulova ve vesnicích Novosedly, Drnholec, Pasohlávky, na výšinách za řekou Dyjí a tam, kde se slévají Svitava a Svratka i na severním ohybu Dyje, rozhodli se opevnit hitlerovci. To bylo již na přístupu k Brnu. Drnholec znám z období druhé světové války. Tehdy na jaře 1945 jsme drželi obrannou pozici u obce Mušov na kótě 222 zvané Římský val od 20.4. - 5.5.1945. Tyto boje byly mé poslední ve druhé světové válce v boji proti fašismu".
Ráno 7. května 1945 Vyrazili rudoarmejci k rozhodujícímu útoku, který byl součástí pražské operace, jedné z posledních velkých válečných operací druhé světové války. Fronta se dala do pohybu i na Jižní Moravě v pásmu 7. gardové armády. Asi po půlhodinové dělostřelecké a letecké přípravě zahájili příslušníci 27. gardového střeleckého sboru generálmajora A.I.Loseva krátce po sedmé hodině ráno zteč nepřátelských obranných postavení v úseku od Nové Vsi k Drnholci. Během dne dokázali rozbít obranu nacistů v pásmu širokém 25 km a do hloubky 12 km. Večer 7.5. se v Drnholci objevili první sovětští vojáci.

 

Drnholec-2Jak dosvědčuje místní kronika, bombardování začalo podle líčení Čechů, kteří žili v Drnholci v době války asi o deváté hodině ráno zároveň s dělostřeleckým ostřelováním. Na poledne palba vyvrcholila, odpoledne po krátké přestávce vzplanul znovu boj. První jednotky sovětské armády vstoupily do vesnice asi v pět hodin odpoledne, když asi půl hodiny předtím ujížděly poslední německé tanky po Hrušovanské ulici. V bojích o Drnholec padli tři sovětští vojáci, ztráty německé armády čítaly více než 200 padlých. Na osvobození obce se podíleli vojáci z 252. střelecké divize generálmajora I.A.Gorbačeva z 23. střeleckého sboru generálmajora M.F.Grigoroviče.
Dělostřeleckou palbou a leteckým bombardováním ve dnech 27.4. - 7.5. 1945 byl Drnholec nesmírně poškozen, jen málo bylo domů, které zůstaly úplně nepoškozeny. Všude se kupily trosky, ze střech smetené tašky, rozbité okenní tabule, ohořelé trámy, vypálené a zřícením hrozící domy a zdi, hluboké jámy po granátech.
Jaké škody způsobila válka na školní budově je patrné ze svědectví prvního poválečného ředitele měštˇanské školy Dobroslava Babáka: " Otřesy půdy způsobily trhliny na nosném zdivu, ozdobný štít čelní jižní strany byl těžce poškozen zásahem dělostřeleckého granátu. Krytina střechy byla tlakem vzduchu při výbuších zničena na 80%, vrchní komínové zdivo bylo smeteno. Střepinami bomb byly těžce poškozeny podsklepní žlaby, okapové roury i oplechování, fasáda budovy potlučena, stropní omítky i omítka stěn poškozena. Zděné oplocení dvora i zahrady bylo rozmetáno, veškeré okenní sklo rozbito, okenní rámy z poloviny zničeny, zámky dveří, někde i jejich výplně vytrhány ".
Drnholec patřil k nejvíce válkou poškozeným obcím na Mikulovsku. Válečné škody činily 12.311.265,- Kčs. Zde je vyčíslena částka za 145 úplně zničených a 250 těžce poškozených domů. Větší množství úplně zničených domů na Mikulovsku bylo pouze ve Vlasaticích (194) a v Pasohlávkách (162) a počet těžce poškozených obytných budov byl vůbec nejvyšší ( Valtice 100, Nová Ves 95).
Poměrně nejlépe zůstala zachována jižní část obce ( ulice Hrušovanská, Hornická, Polní, Palackého a okolí mlýna ). Největší škody byly způsobeny na Brněnské ulici a v jejím nejbližším okolí, kde podle tabelárního přehledu škod způsobených válkou bylo úplně zničeno 65 domů v hodnotě 2.194.000,- Kčs. Podobný obraz zkázy skýtala i blízká ulice Husova ( 64 domů v hodnotě 982.000,- Kčs ). Poškozen byl i zámek ( z 30% ) i obě věže kostela. Byly vyhozeny mosty přes ramena Dyje, jen most přes hlavní tok řeky zůstal zachován.

Drnholec-5Již druhého dne po příchodu jednotek Rudé armády, 8. května 1945, se utvořil v obci revoluční národní výbor, jehož předsedou se stal Karel Novák, jeho zástupcem Julius Krupica. Výbor byl doplněn ještě o dalších pět osob českého původu, které buď prožily dobu osvobození v Drnholci, nebo přišli se sovětskými vojáky. Tento národní výbor byl pověřen majorem Alexandrovem, aby zajistil cenný majetek v obci a přední nacisty. Vedle 60. pušek , 5. kulometů a 4 vozů munice se podařilo soustředit větší množství drůbeže a dobytka.
Současně s ustavením revolučního orgánu moci se v Drnholci začali objevovat první čeští přistěhovalci z vnitrozemí. Jejich příchod změnil národnostní i sociální ráz obce. Bylo započato s odstraňováním následků války, začal boj za dovršení národní a demokratické revoluce v Československu.

 

 

 

 

 

 

 


 

Civilisté z Drnholce zahynuvší během bojů ve 2. světové válce

Zdroj: kniha Geschichte der Marktgemeinde Dürnholz Zweiter Teil von 1927 bis zur Vertreibung

  Jméno Bydliště Datum a popis události
1 Gold Theresia Angergasse 24
Travní ulice
22.5.1945 zabita ruskými vojáky
2 Draxler Franziska Angergasse 48 v domě ruskými vojáky
3 Hirsch Maria Angergasse 94 na cestě (za jízdy ?) ruskými vojáky
4 Sogl Magdalena Ansiedlung 5
Kolonie (dnešní Husova)
granátem
5 Stefan Karl Ansiedlung 35 ostřelováním hloubkovým letcem
6 Sogl Jakob Ansiedlung 83 během bojů
7 Meixner Josef Ansiedlung 16 střepinou granátu
8 Gibak Jakob Ansiedlung 34 během bojů
9 Forster Josef Ansiedlung 92 zastřelen ve sklepě
10 Janka Franz Bäckergasse 3
Pekařská ulice
přímý zásah sklepa granátem
11 Janka Maria Bäckergasse 3 přímý zásah sklepa granátem
12 Janka Ernestine Bäckergasse 3 přímý zásah sklepa granátem
13 Schuller Maria Brünnerstrasse 11
Brněnská ulice
během bojů
14 Matzka Franz Brünnerstrasse 41 utýrána ruskými vojáky
15 Jung Franziska Brünnerstrasse 51 zastřelena partyzány
16 Jung Anna (dcera) Brünnerstrasse 51 zastřelena partyzány
17 Knee Maria (dcera) Brünnerstrasse 51 zastřelena partyzány
18 Raab Josef Brünnerstrasse 42 zastřelen ruským vojákem
19 Fischer - tlumočník   pohřešovaný od 15.7.1945
20 Bartek Beatrix Marktplatz 6
Náměstí
odvlečen 15.7.1945
21 Knee Anna
geb. Kalab (?)
Grusbacherstrasse
Hrušovanská ulice
utýrána partyzány
22 Kreisl Johann Marktplatz 38 během bojů
23 Albrecht Maria Neugasse 17
Nová ulice
během bojů
24 Albrecht Anna Neugasse 17 během bojů
25 Nemetz Johann Schlossergasse 23
Zámecká ulice
během bojů
26 Barta Josef Schlossergasse 24 zastřelen ve sklepě
27 Barta Josef (synovec) Schlossergasse 24 zastřelen ve sklepě
28 Krebs Karl Ofenberggasse 5
Kamnářský vrch ?
během bojů
29 Kreisl Maria Thayagasse 17
Dyjská ulice
během bojů
30 Swoboda Ludwig Hint.Thayagasse 12
Dolní (?) Dyjská ulice
během bojů
31 Waldherr Karl Grusbacherstrasse během bojů
32 Pipal Maria Thayagasse 21 zasypána zdí
33 Janisch Franz Mühlgasse 11
Mlýnská ulice
utýrán v Praze 11.5.1945

Zemřelí civilisté na tyfus v roce 1945

 

1 Kreid Anna Ansiedlung 11
2 Kreid Rudolf Ansiedlung 11
3 Geppert Johann Ansiedlung 52
4 Geppert Maria Ansiedlung 52
5 Max Gudrun Ansiedlung 44
6 Röhrich Anna Kirchengasse 6
Kostelní ulice

Pohřešovaní vojáci z Drnholce ve 2. světové válce

Pořadí Jméno Bydliště Datum a místo události
1 Ball Rudolf Angergasse 737
Travní ulice
srpen 1944 Francie
2 Geppert Johann Angergasse 60 1945 Štětín
3 Krebs Matthias Angergasse 40 květen 1944 Litva
4 Hofer Johann Angergasse 12 12.1.1945 Rusko
5 Fertig Johann Angergasse 24 říjen 1944 Rusko
6 Lahoda Josef Angergasse 80 Rusko
7

Köglowitz Karl

Angergasse 82 15.6.1945
8 Grondinger Franz Angergasse 63 květen 1944
9 Klein Franz Angergasse 32  
10 Herrentin Anton Br ückenstrasse
Mostní ulice
1945
11 Grondinger Ferdinand Br ünerstrasse 49
Brněnská ulice
 
12 Krebs Josef Bindenberg 21
Bednářský vrch
leden 1943 Stalingrad
13 Platzer Johann d. Ä. Bindenberg 23  
14 Luksch Rudolf Dörfl 17
Vesnička
 
15 Grondinger Josef Dörfl 29 prosinec 1944 Východní Prusko
16 Rittenhofer Jakob Dörfl 26 1944
17 Draxler Friedrich Feldgasse 18
Polní ulice
 
18 Ball Johann Feldgasse 17 3.11.1943 Rusko
19

Krämer Franz

Feldgasse 24 březen 1945 Praha
20 Krämer Josef Feldgasse 24  
21 Lober Johann Grusbacherstrasse 14
Hrušovanská ulice
srpen 1944 Rumunsko
22 Meier Andreas Grusbacherstrasse  
23 Theuer Franz Herrengasse 19
Panská ulice (dnešní Tyršova)
6.1.1945 Rusko
24 Uttner Robert Herrengasse 35 20.6.1944 Rusko
25 Janisch Franz Herrengasse 30  
26 Stanzl Stefan Meierhofgasse 11
Statková(Dvorní)ulice
červen 1943 Francie
27 Lerner Matthias Marktplatz 3
Náměstí
srpen 1944 Rumunsko
28 Hoffmann Franz Marktplatz 37 leden 1945 Königsberg
29

Müllner Karl

Neubaugasse 6
Nová čtvrť
16.8.1944 Rumunsko
30 Albrecht Matthias Wagnergasse 17
Kolářská ulice
7.1.1945 Varšava
31 Grondinger Johann Thayagasse 1
Dyjská ulice
1.7.1944
32 Lohner Franz Hint.Thayagasse 22
Zadní Dyjská ulice ?
únor 1945 Slovensko
33 Sogl Jakob Schlossergasse 21
Zámecká ulice
25.7.1942 Rusko
34 Kollmann Franz Fabriksgasse 23
Tovární ulice
Rusko

 

Padlí vojáci z Drnholce ve 2. světové válce

Anton Albrecht
Pořadí Jméno Bydliště Datum a místo úmrtí
1 Guschl Ludwig Angergasse 27
Travní ulice
29.11.1945
2 Gros Jakob Angergasse 751 9.7.1944 Itálie
3 Stanzl Jakob Angergasse 739 1944 Francie
4 Matkowitsch Ernst Angergasse 64  
5 Hans Leopold Angergasse 72  
6 Gold Franz Angergasse 24 23.1.1945 Budapešť
7 Gold Johann Angergasse 24 22.5.1945 Villach
8 Max Josef Angergasse 100  
9 Schmid Anton Angergasse 26 3.12.1942 Stalingrad
10 Lischka Karl Angergasse 52 11.11.1942 Afrika
11 Draxler Rudolf Angergasse 82 30.12.1943 Žitomir
12 Hirsch Josef Angergasse 41  
13 Schwab Andreas Apothekergasse
Lékárnická ulice
13.10.1944
14 Tischler Ruis Apothekergasse 1944
15 Lober Karl Ansiedlung 7
Kolonie (dnešní Husova)
8.12.1948 Gefgschft.
Olomouc
16 Schildorfer Ehrenfried Ansiedlung 23 9.7.1944
17 Stefan Johann Ansiedlung 23  
18 Draxler Ferdinand Ansiedlung 25 8.7.1943 Rusko
19 Schopf Jakob Ansiedlung 59  
20 Grondinger Fritz Ansiedlung 63  
21

Köglowitz Johann

Ansiedlung 89  
22 Gebauer Friedrich Ansiedlung 14 27.5.1942 Rusko
23 Brust Josef Ansiedlung 30 2.4.1945
24 Hofer Karl Ansiedlung 36

1945 Würzburg

25 Gros Anton Ansiedlung 46 1.10.1941 Rusko
26 Janisch Wilhelm

Brückenstrasse

Mostní ulice

 
27 Papesch Johann Brückenstrasse  
28 Gros Friedrich Brückenstrasse  
29 Theuer Johann Brünnerstrasse 25
Brněnská ulice
 
30 Haupt Leopold Brünnerstrasse 27  
31 Jung Johann Brünnerstrasse 51 leden 1945 Slovensko
32 Janka Herwig Brünnerstrasse 6 srpen 1944 Rumunsko
33 Schnitzler Fritz Brünnerstrasse 5  
34 Neunteufel Willi Brünnerstrasse 12 21.10.1939
35 Schopf Johann Brünnerstrasse 18 Stalingrad
36 Lober Josef Brünnerstrasse 28 19.2.1943
37 Eisen Josef Brünnerstrasse 36 Stalingrad
38 Knee Ferdinand Brünnerstrasse 36  
39 Kosteletzky Franz Brunnengasse 7
Studniční ulice
 
40 Grondinger Jakob Brunnengasse 6  
41 Lischka Hans
pohřben v Drnholci foto 1 foto 2
Brunnengasse 8 13.4.1944
42 Geppert Johann Berggasse 3
Kopečná ulice
 
43 Geppert Jakob Berggasse 3  
44 Ossinger Johann Berggasse 8 1944 Krim
45 Krebs Johann Berggasse 14 1.5.1942
46 Silber Franz Binderberg 21
Bednářský vrch
 
47 Silber Friedrich Binderberg 21 23.12.1944 Budapešť
48 Platzer Josef Binderberg 25 2.5.1944
49 Platzer Johann d. J. Binderberg 25 4.11.1944
50 Muck Josef Dörfl 15b
Vesnička
15.10.1941 Rusko
51 Mitischka Ferdinand Dörfl 31 Rusko
52 Mitischka Karl Dörfl 47  
53 Draxler Josef Dörfl 29  
54 Grondinger Franz Dörfl 29 11.7.1942 Rusko
55 Wagner Friedrich Dörfl 43 1944 Rusko
56 Hohn Johann Dörfl 22  
57 Hollmann Franz Fabriksgasse 23
Tovární ulice
19.6.1945 Jugoslávie
58 Stanzl Wenzel Grusbacherstrasse
Hrušovanská ulice
5.2.1942
59 Lober Franz Grusbacherstrasse 14 4.9.1941 Rusko
60 Meier Friedrich Grusbacherstrasse 24 20.12.1942
61 Grondinger Franz Grusbacherstrasse 26  
62 Gerischer Josef Grusbacherstrasse 28  
63 Knee Karl Grusbacherstrasse 34  
64 Knee Friedrich Grusbacherstrasse 36  
65 Platzer Jakob Hafnergasse 5
Hrnčířská ulice
10.8.1942 Rusko
66 Stanzl Friedrich Hafnergasse 7 8.5.1945
67 Knee Josef Hasengasse 1
Zaječí ulice (?)
1944
68 Theuer Josef Hasengasse 31 1944
69 Czak Matthias Hasengasse 26  
70 Hirsch Ferdinand Herrengasse 34
Panská ulice (dnešní Tyršova)
 
71 Fröhlich Franz Herrengasse 20 11.3.1944 Rusko
72 Scheiter Josef Herrengasse 27  
73 Eisen Friedrich Herrengasse 8 25.1.1945 Francie
74 Eisen Josef Herrengasse 8 17.1.1947
an Verwdg.+ (?)
75 Radwan Johann Herrengasse 6  
76 Radwan Viktor Herrengasse 6  
77 Draxler Josef Herrengasse 3c  
78 Ball Johann Kuhsteigasse 22
Kraví.....(?)
 
79 Klein Johan Kuhsteigasse 11 21.6.1942 Rusko
80 Ball Josef Kuhsteigasse 15  
81 Kropf Hubert Kuhsteigasse 17  
82 Guschl Josef Kuhsteigasse 36  
83 Krebs Josef Ludwigsgasse 7
Ludvíkova ulice
 
84 Stanzl Ferdinand Ludwigsgasse 13  
85 Hirsch Josef Ludwigsgasse 11  
86 Stanzl Franz d. J. Meierhofgasse 13
Statková (Dvorní) ulice
 
87 Stanzl Franz Meierhofgasse 13 úraz, nehoda
88 Weigl Friedrich Meierhofgasse 17 1.3.1943
89 Lindenthal Gustav Marktplatz 5
Náměstí
1942 Rusko
90 Barta Ferdinand Marktplatz 11 1945 Schles.(?)
91 Löhner Franz Marktplatz 33  
92 Barta Josef Marktplatz 39 10.8.1944
93 Seifert Herbert Marktplatz 2 28.2.1944
94 Geppert Alfred Marktplatz 4 listopad 1944 Varšava
95 Geppert Josef Marktplatz 30 říjen 1944 Srbsko
96 Geppert Franz Marktplatz 30  
97 Wagner Friedrich Marktplatz 40  
98 Silber Anton Mühlgasse 16
Mlýnská ulice
 
99 Sogl Anton Mühlgasse 20  
100 Hans Leopold Neugasse 7
Nová ulice
14.1.1944 Francie
101 Huspenina Franz Neugasse 5 26.10.1946
Verwdg.+ (?)
102 Stefan Friedrich Neubaugasse 5
Nová čtvrť
 
103 Haas Johann Neubaugasse 7 9.5.1945 Slavonice
104 Ball Franz Neubaugasse 9 14.12.1943 Rusko
105 Hammerl Jakob Sackgasse 4
?
13.8.1943
106 Stefan Jakob Schlossergasse 21
Zámecká ulice
13.4.1945
Breckersfeld (?)
107 Albrecht Karl Wagnergasse 17
Kolářská ulice
23.4.1945 Berlín
108 Albrecht Anton Wagnergasse 17 19.10.1944Modlin,Polsko
109 Ball Franz Wagnergasse 15 3.12.1942 Stalingrad
110 Gebauer Rudolf Thayagasse 3
Dyjská ulice
 
111 Gibak Anton Thayagasse 9 prosinec1942 Stalingrad
112 Platzer Leopold Thayagasse 27 27.2.1945
113 Beigl Alfred Thayagasse 18 17.12.1942 Stalingrad
114 Albrecht Erwin Thayagasse 46 1943
115 Stanzl Josef Thayagasse 48 1943
116 Lohner Karl Hint.Thayagasse 27
Zadní Dyjská ulice (?)

 

117 Kremser Jakob Hint.Thayagasse 6