FARNOST

Římskokatolická farnost

V Drnholci ke svým bohoslužbám využívá chrám Nejsvětější Trojice, který byl postaven v letech 1750 - 1757. Stavitelem byl František Grim z Brna. Byl postaven ve stylu barokním, zjednodušených architektonických tvarů podle stylu z doby krále Ludvíka XVI. Kostel je dlouhý 36 metrů, široký 11 merů a vysoký 21 metrů. Na věž vede 101 schodů. Kostel je vyzdoben sochami Ondřeje Schweigela a Reitera, obrazy jsou dílem Josefa Winterhaltera. Hlavní oltář znázorňuje Nejsvětější Trojici /kopie/. Boční oltáře znázorňují 14 svatých pomocníků a Trpící duše v Očistci. Varhany pochází z roku 1750 a mají 2 manuály, pedál 22 rejstříků. Barokní skříň je bohatě zdobená, umělecké dílo 1. třídy.

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli v 10:30 hodin. Farářem je pan Jiří Komárek.

http://drnholecko.site

 

Evangelická církev metodistická

Působí v Drnholci od 40. let minulého století a je součástí farnosti Mikulov, která zahrnuje ještě sbory v Novém Přerově, Mikulově a Valticích. Tato farnost byla založena poválečným příchodem českých exulantů z Bulharska, kterým bylo nabídnuto osídlení tohoto pohraničí. Tito lidé byli evangelického vyznání. V samotném Drnholci se nepodařilo udržet silný sbor a v současné době došlo ke sloučení se sborem v Novém Přerově.

Bohoslužby se konají v neděli v 10:30 hodin.